Låt oss ge dig en  kostnadsfri  offert och  goda råd...

Låt oss ge dig en  kostnadsfri  offert och  goda råd...

Från rivning av sticketak till nya fina pannor

Vi har varit på Liverpoolsgatan i Motala. Här av vi rivit det gamla sticketaket från 1870 och lagt på nytt tak. Det var verkligen ett stort arbete och vi är väldigt nöjda med resultatet.

Först rev vi det gamla sticketaket

Sedan la vi ny spont på taket och plåt runt skorstenen

Efter det la vi ny papp och läkt

Dags att lägga på nya pannor

JBM:s TAK & BYGG AB
Adress: Björkgatan 3, 591 36 Motala 

Kontakta Jimmy: 

073-09 64 704

© JBM:s TAK & BYGG AB  |  » Om cookies  |  » Sitemap